Värdefulla tankar från referensgruppen

Idag träffade kommittén referensgruppen för sista gången. På det här mötet diskuterade vi möjliga förslag och vilka konsekvenser de kan få. Det har varit värdefullt att för kommittén att få ta del av referensgruppens tankar och erfarenheter inför färdigställandet av slutbetänkandet. Kommittén lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen den 19 december.

Läs hela artikeln: Värdefulla tankar från referensgruppen

Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen

Kommittén för modernare byggregler kommer i slutbetänkandet att presentera övergripande principer för hur Boverkets byggregler, BBR, behöver reformeras. En översyn av kravnivån görs i avsnitt 3.2, Bostadsutformning.

Läs hela artikeln: Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen

Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Med halvår kvar tills slutbetänkandet ska lämnas, vad kan kommittén säga så här långt? Utredare Kurt Eliasson och Anna Sander svarar på frågor om innehållet.

Läs hela artikeln: Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Internationellt utbyte av funktionskrav

Kommittén tar del av andra länders erfarenheter i arbetet med modernare byggregler

Läs hela artikeln: Internationellt utbyte av funktionskrav

Kommittén träffar SKL

Kommittén har idag träffat beredningen för samhällsbyggnad på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Läs hela artikeln: Kommittén träffar SKL

Spännande diskussioner med expertgruppen

På agendan för det tionde mötet med expertgruppen stod bland annat frågor om hur funktionskrav, allmänna råd, och standarder bör förhålla sig till varandra och förutsättningar för digitalisering av byggprocessen.

Läs hela artikeln: Spännande diskussioner med expertgruppen

Givande dagar på Boverket

Kommittén har den här veckan besökt Boverket för att få myndighetens syn på aktuella frågeställningar.

Läs hela artikeln: Givande dagar på Boverket

Besök av norsk expertutredning

Kommittén för modernare byggregler har idag träffat den norska expertutredningen Byggkvalitetutvalget för att utbyta information om hur byggregelverken fungerar i våra länder.

Läs hela artikeln: Besök av norsk expertutredning

Träff med referensgruppen

Vid kommitténs femte möte med referensmöte diskuterades bland annat uppbyggnaden av funktionskrav, användningen av allmänna råd, hänvisningar till standarder och digitalisering av BBR och EKS.

Läs hela artikeln: Träff med referensgruppen

Kommittén besöker Boverket

Kurt Eliasson och Anna Sander besökte igår Boverket i Karlskrona.

Läs hela artikeln: Kommittén besöker Boverket