Välkommen Tove!

Vi hälsar Tove Lundmark Söderberg välkommen till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Tove!

Värdefulla synpunkter från expertgruppen

Vårt nionde möte med expertgruppen handlade bland annat om bemyndiganden och kontrollsystemet.

Läs hela artikeln: Värdefulla synpunkter från expertgruppen

Internationell jämförelse av byggreglerna

Kommittén studerar andra länders regelverk för att jämföra byggregel- och kontrollsystemen.

Läs hela artikeln: Internationell jämförelse av byggreglerna

Givande möte med referensgruppen

Idag har kommittén träffat referensgruppen för att borra djupare i problemen med regelverket och kontrollsystemet.

Läs hela artikeln: Givande möte med referensgruppen

Byggfrågorna flyttas till Finansdepartementet

Omorganisationen innebär att Kommittén för modernare byggregler i fortsättningen kommer att tillhöra Finansdepartementet. Ny bostadsminister är Per Bolund (MP).

Läs hela artikeln: Byggfrågorna flyttas till Finansdepartementet

Kommittén har ett intensivt år framför sig

I december i år presenterar kommittén slutbetänkandet med förslag till modernare byggregler.

Läs hela artikeln: Kommittén har ett intensivt år framför sig

Årets sista expertgruppsmöte

På årets sista möte med expertgruppen diskuterades såväl byggreglerna som kontrollsystemet. Kommittén fick många värdefulla reflektioner och synpunkter att arbeta vidare med.

Läs hela artikeln: Årets sista expertgruppsmöte

Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?

85 tillämpare och intressenter diskuterade engagerat dagens kontrollsystem och bidrog med intressanta tankar om vad som behöver förändras.

Läs hela artikeln: Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?

Välkommen till en hearing om kontrollsystemet

Den 19 november är det dags för vår andra hearing, som handlar om kontrollsystemet av svenska byggregler.

Läs hela artikeln: Välkommen till en hearing om kontrollsystemet