Välkommen Marja och Jonas

Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Marja och Jonas

Stort intresse för kommitténs arbete

Många efterfrågar Kurt Eliassons och Anna Sanders medverkan.

Läs hela artikeln: Stort intresse för kommitténs arbete

Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

På tisdagen träffade kommittén expertgruppen för att få återkoppling på ett antal förslag och vilka konsekvenser de kan leda till.

Läs hela artikeln: Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Samhällsbyggnadssektorn anser att byggreglerna ska vara enklare att använda och reglera egenskaper för byggnader, inte vilka lösningar som ska väljas, enligt en undersökning som SIFO har genomfört.

Läs hela artikeln: Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Spännande samtal om miljö- och klimatpåverkan

I slutet av förra veckan genomförde kommittén två rundabordssamtal med aktörer från samhällsbyggnadssektorn som har expertkunskaper inom miljö- och klimatområdet.

Läs hela artikeln: Spännande samtal om miljö- och klimatpåverkan