Intervju med Kurt Eliasson

I Stockholms byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Kurt Eliasson om vikten av att få till en mer effektiv byggbransch med bättre prisutveckling och ökad konkurrens.

Läs hela artikeln: Intervju med Kurt Eliasson