Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

En undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler visar att många inom samhällsbyggnadsbranschen berörs av standarder i sina arbetsuppgifter, men få deltar i arbetet med att ta fram standarder. På frågan om samarbetet mellan branschen och Swedish Standars Institute (SIS) fungerar bra så svarar de flesta att de inte vet.

Läs hela artikeln: Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

Spännande seminarium med forskare

Kommittén för modernare byggregler bjöd, tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, in till ett forskningsseminarium om utmaningar kring byggnaders utformning

Läs hela artikeln: Spännande seminarium med forskare

Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Lyssna på ett intressant samtal om byggreglerna här: https://byggtjanst.se/snaret

Läs hela artikeln: Anna Sander medverkar i podcasten Snåret