Möjliga förslag diskuterades av referensgruppen

Kommitténs andra möte med referensgruppen för miljöbetänkandet hade fokus på möjliga förslag som kommittén skulle kunna lägga fram till regeringen.

Läs hela artikeln: Möjliga förslag diskuterades av referensgruppen

Innovativ workshop om framtidens bostäder

Kommittén bjöd in byggherrar, arkitekter och företagare som arbetar med innovativa bostadsprojekt till en workshop.

Läs hela artikeln: Innovativ workshop om framtidens bostäder

Lokala rundabordssamtal ger konkreta exempel

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Den här veckan har vi besökt Gävle.

Läs hela artikeln: Lokala rundabordssamtal ger konkreta exempel

Kommittén åker på Sverigeturné

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Göteborg var målet för kommitténs första besök. Nästa stopp är Gävle.

Läs hela artikeln: Kommittén åker på Sverigeturné

Nu har betänkandet om standarder skickats på remiss!

I slutet av december lämnade kommittén sitt första betänkande, som handlar om byggstandardisering, till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs hela artikeln: Nu har betänkandet om standarder skickats på remiss!