Seminarium om kemikalier i byggvaror

Kurt Eliasson medverkar i seminariet ”Kemikalier i byggvaror – regelverk, frivilliga åtaganden och konsumentinflytande” den 3 juli kl. 18.00 i Hyresgästföreningens tält, Hamnplan i Visby.

Läs hela artikeln: Seminarium om kemikalier i byggvaror

Bygger regelförändringar fler bostäder?

Anna Sander medverkar i seminariet ”Bygger regelförändringar fler bostäder?” den 3 juli kl.15.00 på Donners Hotell i Visby

Läs hela artikeln: Bygger regelförändringar fler bostäder?

Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.

Läs hela artikeln: Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial