Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler

Under våren har Kommittén för modernare byggregler genomfört en Sverigeturné. Kommittén har besökt 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få in synpunkter på hur byggregelverket tillämpas och uppfattas. Sverigeturnén erbjöd samtal med såväl politiker som tjänstemän och representanter från fastighetsägare, byggherrar, konsulter och entreprenörer, totalt cirka 130 personer.

Läs hela artikeln: Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler