Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?

85 tillämpare och intressenter diskuterade engagerat dagens kontrollsystem och bidrog med intressanta tankar om vad som behöver förändras.

Läs hela artikeln: Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?