Årets sista expertgruppsmöte

På årets sista möte med expertgruppen diskuterades såväl byggreglerna som kontrollsystemet. Kommittén fick många värdefulla reflektioner och synpunkter att arbeta vidare med.

Läs hela artikeln: Årets sista expertgruppsmöte