Internationell jämförelse av byggreglerna

Kommittén studerar andra länders regelverk för att jämföra byggregel- och kontrollsystemen.

Läs hela artikeln: Internationell jämförelse av byggreglerna

Givande möte med referensgruppen

Idag har kommittén träffat referensgruppen för att borra djupare i problemen med regelverket och kontrollsystemet.

Läs hela artikeln: Givande möte med referensgruppen