Besök av norsk expertutredning

Kommittén för modernare byggregler har idag träffat den norska expertutredningen Byggkvalitetutvalget för att utbyta information om hur byggregelverken fungerar i våra länder.

Läs hela artikeln: Besök av norsk expertutredning

Träff med referensgruppen

Vid kommitténs femte möte med referensmöte diskuterades bland annat uppbyggnaden av funktionskrav, användningen av allmänna råd, hänvisningar till standarder och digitalisering av BBR och EKS.

Läs hela artikeln: Träff med referensgruppen

Kommittén besöker Boverket

Kurt Eliasson och Anna Sander besökte igår Boverket i Karlskrona.

Läs hela artikeln: Kommittén besöker Boverket

Välkommen Tove!

Vi hälsar Tove Lundmark Söderberg välkommen till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Tove!

Värdefulla synpunkter från expertgruppen

Vårt nionde möte med expertgruppen handlade bland annat om bemyndiganden och kontrollsystemet.

Läs hela artikeln: Värdefulla synpunkter från expertgruppen