Spännande diskussioner med expertgruppen

På agendan för det tionde mötet med expertgruppen stod bland annat frågor om hur funktionskrav, allmänna råd, och standarder bör förhålla sig till varandra och förutsättningar för digitalisering av byggprocessen.

Läs hela artikeln: Spännande diskussioner med expertgruppen

Givande dagar på Boverket

Kommittén har den här veckan besökt Boverket för att få myndighetens syn på aktuella frågeställningar.

Läs hela artikeln: Givande dagar på Boverket