Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen

Kommittén för modernare byggregler kommer i slutbetänkandet att presentera övergripande principer för hur Boverkets byggregler, BBR, behöver reformeras. En översyn av kravnivån görs i avsnitt 3.2, Bostadsutformning.

Läs hela artikeln: Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen