Nya lösningar i byggandet hindras av detaljerade råd

Det finns ett stort stöd inom samhällsbyggnadsbranschen för att Boverkets byggregler, BBR, ska utformas som funktionskrav. Funktionskraven skulle kunna ge utrymme för innovation och nya lösningar i byggandet. Men i verkligheten sker det i mycket liten skala. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har genomfört.

Läs hela artikeln: Nya lösningar i byggandet hindras av detaljerade råd

Värdefulla tankar från referensgruppen

Idag träffade kommittén referensgruppen för sista gången. På det här mötet diskuterade vi möjliga förslag och vilka konsekvenser de kan få. Det har varit värdefullt att för kommittén att få ta del av referensgruppens tankar och erfarenheter inför färdigställandet av slutbetänkandet. Kommittén lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen den 19 december.

Läs hela artikeln: Värdefulla tankar från referensgruppen