Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektivt byggande

Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har tagit fram.

Läs hela artikeln: Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektivt byggande

Sista mötet med expertgruppen

Kommittén för modernare byggregler jobbar nu med att finslipa förslagen i slutbetänkandet. En sista träff med experterna gav ytterligare medskick till det arbetet.

Läs hela artikeln: Sista mötet med expertgruppen