Kommittén har avslutat sitt uppdrag

Vi har avslutat vårt arbete och vårt betänkande hanteras fortsatt av Regeringskansliet. Du kan ta del av våra betänkanden under fliken Våra förslag. 

Läs hela artikeln: Kommittén har avslutat sitt uppdrag

Förslag på modernare byggregler lämnas till regeringen

Kommittén för modernare byggregler lämnar idag över sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Läs hela artikeln: Förslag på modernare byggregler lämnas till regeringen