Följande har arbetat i kommittén

Kommittén för modernare byggregler leddes av Kurt Eliasson och Anna Sander.

Kurt Eliasson

Kurt Eliasson

 

 

 

Anna Sander

Anna Sander

 

 

Kansliet

Johanna Ode, huvudsekreterare och kanslichef

 

 

 

Anna-Maria Engqvist, kommunikatör

 

 

 

Jonas Hammarlund, ekonom

 

 

 

Marja Lundgren, kommittésekreterare byggregler

 

 

 

Tomas Carlsson, kommittésekreterare byggregler

 

 

 

Åsa Johansson, jurist

 

 

 

Tove Lundmark Söderberg, jurist

 

 

 

   Caroline Bernelius Cronsioe, kommittésekreterare standarder

  Maria Brogren, kommittésekreterare miljö