Kommittén för modernare byggregler leds av Kurt Eliasson och Anna Sander.

Kurt Eliasson

Kurt Eliasson kommer närmast från rollen som vd för SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Han har även varit direktör för Riksbyggen i Göteborg och vd för Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden.

 

Anna SanderAnna Sander, enhetschef för Mark och exploatering, Uppsala kommun. Tidigare projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala, miljö- och kvalitetsdirektör hos NCC, departementsråd, chef för plan- och byggfrågor inom regeringskansliet, vd för IQ Samhällsbyggnad och chef för forsknings- och innovationsstrategier hos WSP.

Kurt Eliasson och Anna Sander leder arbetet i kommittén på deltid och nås säkrast genom Johanna Ode, huvudsekreterare och kanslichef, se kontaktuppgifter nedan.

Kansli

Vill du komma i kontakt med Kommittén för modernare byggregler är du välkommen att höra av dig till någon av oss på kansliet:

Johanna Ode, huvudsekreterare och kanslichef
Telefon: 076-139 05 04
E-post: johanna.ode@regeringskansliet.se

 

 

Anna-Maria Engqvist, kommunikatör
Telefon: 076-777 98 08
E-post: anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se

 

 

Jonas Hammarlund, ekonom
Telefon: 072-450 52 13
E-post: jonas.hammarlund@regeringskansliet.se

 

 

Marja Lundgren, kommittésekreterare byggregler
Telefon: 072-452 51 79
E-post: marja.lundgren@regeringskansliet.se

 

 

Tomas Carlsson, kommittésekreterare byggregler
Telefon: 072-228 05 73 
E-post: tomas.carlsson@regeringskansliet.se

 

 

Åsa Johansson, jurist
Telefon: 076-845 64 90
E-post: asa.v.johansson@regeringskansliet.se

 

 

Tove Lundmark Söderberg, jurist
Telefon: 073-084 59 11
E-post: tove.lundmark.soderberg@regeringskansliet.se

 

 

Postadress: Regeringskansliet, N2017:05, kv Garnisonen, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A, plan 8