Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Med halvår kvar tills slutbetänkandet ska lämnas, vad kan kommittén säga så här långt? Utredare Kurt Eliasson och Anna Sander svarar på frågor om innehållet.

Läs hela artikeln: Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Internationellt utbyte av funktionskrav

Kommittén tar del av andra länders erfarenheter i arbetet med modernare byggregler

Läs hela artikeln: Internationellt utbyte av funktionskrav

Kommittén träffar SKL

Kommittén har idag träffat beredningen för samhällsbyggnad på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Läs hela artikeln: Kommittén träffar SKL

Spännande diskussioner med expertgruppen

På agendan för det tionde mötet med expertgruppen stod bland annat frågor om hur funktionskrav, allmänna råd, och standarder bör förhålla sig till varandra och förutsättningar för digitalisering av byggprocessen.

Läs hela artikeln: Spännande diskussioner med expertgruppen

Givande dagar på Boverket

Kommittén har den här veckan besökt Boverket för att få myndighetens syn på aktuella frågeställningar.

Läs hela artikeln: Givande dagar på Boverket

Besök av norsk expertutredning

Kommittén för modernare byggregler har idag träffat den norska expertutredningen Byggkvalitetutvalget för att utbyta information om hur byggregelverken fungerar i våra länder.

Läs hela artikeln: Besök av norsk expertutredning

Träff med referensgruppen

Vid kommitténs femte möte med referensmöte diskuterades bland annat uppbyggnaden av funktionskrav, användningen av allmänna råd, hänvisningar till standarder och digitalisering av BBR och EKS.

Läs hela artikeln: Träff med referensgruppen

Kommittén besöker Boverket

Kurt Eliasson och Anna Sander besökte igår Boverket i Karlskrona.

Läs hela artikeln: Kommittén besöker Boverket

Välkommen Tove!

Vi hälsar Tove Lundmark Söderberg välkommen till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Tove!

Värdefulla synpunkter från expertgruppen

Vårt nionde möte med expertgruppen handlade bland annat om bemyndiganden och kontrollsystemet.

Läs hela artikeln: Värdefulla synpunkter från expertgruppen