Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

En undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler visar att många inom samhällsbyggnadsbranschen berörs av standarder i sina arbetsuppgifter, men få deltar i arbetet med att ta fram standarder. På frågan om samarbetet mellan branschen och Swedish Standars Institute (SIS) fungerar bra så svarar de flesta att de inte vet.

Läs hela artikeln: Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

Spännande seminarium med forskare

Kommittén för modernare byggregler bjöd, tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, in till ett forskningsseminarium om utmaningar kring byggnaders utformning

Läs hela artikeln: Spännande seminarium med forskare

Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Lyssna på ett intressant samtal om byggreglerna här: https://byggtjanst.se/snaret

Läs hela artikeln: Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Intervju med Kurt Eliasson

I Stockholms byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Kurt Eliasson om vikten av att få till en mer effektiv byggbransch med bättre prisutveckling och ökad konkurrens.

Läs hela artikeln: Intervju med Kurt Eliasson

Välkommen Marja och Jonas

Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Marja och Jonas

Stort intresse för kommitténs arbete

Många efterfrågar Kurt Eliassons och Anna Sanders medverkan.

Läs hela artikeln: Stort intresse för kommitténs arbete

Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

På tisdagen träffade kommittén expertgruppen för att få återkoppling på ett antal förslag och vilka konsekvenser de kan leda till.

Läs hela artikeln: Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Samhällsbyggnadssektorn anser att byggreglerna ska vara enklare att använda och reglera egenskaper för byggnader, inte vilka lösningar som ska väljas, enligt en undersökning som SIFO har genomfört.

Läs hela artikeln: Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr