Kommittén har avslutat sitt uppdrag

Vi har avslutat vårt arbete och vårt betänkande hanteras fortsatt av Regeringskansliet. Du kan ta del av våra betänkanden under fliken Våra förslag. 

Läs hela artikeln: Kommittén har avslutat sitt uppdrag

Förslag på modernare byggregler lämnas till regeringen

Kommittén för modernare byggregler lämnar idag över sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Läs hela artikeln: Förslag på modernare byggregler lämnas till regeringen

Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektivt byggande

Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har tagit fram.

Läs hela artikeln: Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektivt byggande

Sista mötet med expertgruppen

Kommittén för modernare byggregler jobbar nu med att finslipa förslagen i slutbetänkandet. En sista träff med experterna gav ytterligare medskick till det arbetet.

Läs hela artikeln: Sista mötet med expertgruppen

Nya lösningar i byggandet hindras av detaljerade råd

Det finns ett stort stöd inom samhällsbyggnadsbranschen för att Boverkets byggregler, BBR, ska utformas som funktionskrav. Funktionskraven skulle kunna ge utrymme för innovation och nya lösningar i byggandet. Men i verkligheten sker det i mycket liten skala. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har genomfört.

Läs hela artikeln: Nya lösningar i byggandet hindras av detaljerade råd

Värdefulla tankar från referensgruppen

Idag träffade kommittén referensgruppen för sista gången. På det här mötet diskuterade vi möjliga förslag och vilka konsekvenser de kan få. Det har varit värdefullt att för kommittén att få ta del av referensgruppens tankar och erfarenheter inför färdigställandet av slutbetänkandet. Kommittén lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen den 19 december.

Läs hela artikeln: Värdefulla tankar från referensgruppen

Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen

Kommittén för modernare byggregler kommer i slutbetänkandet att presentera övergripande principer för hur Boverkets byggregler, BBR, behöver reformeras. En översyn av kravnivån görs i avsnitt 3.2, Bostadsutformning.

Läs hela artikeln: Kommittén ser över kravnivån i bostadsutformningen

Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Med ett halvår kvar tills slutbetänkandet ska lämnas, vad kan kommittén säga så här långt? Utredare Kurt Eliasson och Anna Sander svarar på frågor om innehållet.

Läs hela artikeln: Intervju med utredarna inför slutbetänkandet

Internationellt utbyte av funktionskrav

Kommittén tar del av andra länders erfarenheter i arbetet med modernare byggregler

Läs hela artikeln: Internationellt utbyte av funktionskrav