Lyssna på ett intressant samtal om byggreglerna här: https://byggtjanst.se/snaret

I Svensk byggtjänst podcast Snåret diskuteras regelverkets för- och nackdelar med Anna Sander, Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, Camilla Adolfsson, bygglovschef i Huddinge kommun och Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad.

Anna Sander tillsammans med andra deltagare i podden.