Kommittén för modernare byggregler har idag träffat den norska expertutredningen Byggkvalitetutvalget för att utbyta information om hur byggregelverken fungerar i våra länder.

Vi berättade om vårt uppdrag, hur vi jobbar, om Sveriges byggregler och kontrollsystem och om tillämpares synpunkter på byggregleverket. Den norska utredningen berättade om deras arbete och utmaningar. Vi kan konstatera att det finns många liknande frågor som vi funderar på, men också en del intressanta olikheter mellan länderna.