Den 19 december 2019 lämnade vi ett paket av åtgärder för modernare byggregler till regeringen.

Kurt Eliasson och Anna Sander föredrog kommitténs förslag för finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Betänkandet innehåller fem huvudförslag:

  1. Det blir enklare att bygga om
  2. Nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning
  3. Reformering av Boverkets byggregler tydliggör samhällets krav
  4. Ny myndighet skapar enhetlig tillämpningen av byggreglerna
  5. Kontrollprocessen förenklas och förtydligas

Per Bolund meddelade att betänkande ska skickas ut på remiss.

Läs hela betänkandet här.