Omorganisationen innebär att Kommittén för modernare byggregler i fortsättningen kommer att tillhöra Finansdepartementet. Ny bostadsminister är Per Bolund (MP).

Efter regeringsbildningen blev det klart att bygg- och bostadsfrågorna ska flyttas från Näringsdepartementet till Finansdepartementet. Ansvarigt statsråd är finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).
Per Bolund har tidigare varit till finansmarknadsminister, konsumentminister och biträdande finansminister. Omorganisationen innebär även att Kommittén för modernare byggregler ska sortera under Finansdepartementet.