Kommitténs första betänkande handlar om standardisering inom byggområdet.

Uppdraget har varit att utreda standardiseringssystemet inom byggområdet.

I samband med överlämnadet till bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson den 20 december presenterar vi kommitténs förslag här på vår webb.