På tisdagen träffade kommittén expertgruppen för att få återkoppling på ett antal förslag och vilka konsekvenser de kan leda till.

Bild på möte med expertgruppen.

I kommitténs första betänkande, som ska lämnas i december, ska det nuvarande systemet med byggstandarder utredas. Under en intensiv och givande dag med expertgruppen framfördes många kloka synpunkter som nu bearbetas.

Expertgruppen består av Anders Gerde, Konkurrensverket, Anna-Bie Agerberg, Sveriges Kommuner och Landsting, Christer Larsson, Malmö kommun, Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen, Helena Lund, Finansdepartementet, Ingrid Hernsell Norling, Boverket, Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet, Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden, Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sophie Ahlstrand, Näringsdepartementet, Tomas Berggren, Energimyndigheten, Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket