Idag träffar kommittén expertgruppen en sist gång före överlämnandet av betänkandet om miljöpåverkan i byggprocessen.

Kommittén för modernare byggregler lämnar sitt andra betänkande, om minskad miljöpåverkan i byggprocessen, den 20 juni till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Idag ger expertgruppen sina synpunkter på de tänkta förslagen och på konsekvenserna.