I dag hade kommittén sitt första möte med referensgruppen för byggregler.

Efter en genomgång av kommitténs uppdrag presenterades tankarna kring arbetet med att modernisera byggreglerna. Referensgruppen olika erfarenheter och perspektiv resulterade i intressanta diskussioner och viktiga medskick till kommittén.

Referensgruppen består av:

Bertil Malmström, adjungerad professor Blekinge tekniska högskola
Björn Berggren, gruppchef Skanska
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge
Ines Uusmann
Jonas Högset, enhetschef SABO
Kajsa Crona, adjungerad professor Chalmers och Sweco
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling Hyresgästföreningen
Linda Santesson, avdelningschef LINK arkitektur
Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först Lantmäteriet
Mats Franzon, byggteknikchef Akademiska hus
Monica Wester, Barnverket
Pia Hermansson, bygglovschef Göteborg
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Ulrika Nolåker, ordförande Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer
Ylva Gunterberg, chef process- och produktutveckling Veidekke