Kommittén har idag deltagit på SABO:s medlemskonferens ”Strategisk fastighetsutveckling”.

Ett 30-tal medlemsföretag fanns representerade då kanslichef Johanna Ode berättade om kommitténs arbete och de tre betänkanden som ingår i kommitténs uppdrag. Vi fick intressanta frågor och inspel som vi tar med oss till vårt fortsatta arbete.