Kommittén har den här veckan besökt Boverket för att få myndighetens syn på aktuella frågeställningar.

Under två dagar har vi träffat experter, jurister, ingenjörer, arkitekter, uppdragsägare, handläggare och enhetschefer som har kunskaper och erfarenheter inom olika områden som berör regelverket.

Vi har haft spännande diskussioner om  frågor som rör regelutformningen i BBR och EKS, kontrollsystemet, krav på byggnaders lämplighet och möjligheten att digitalisera byggprocessen. Kommittén har fått med sig många värdefulla synpunkter som är till stor nytta inför kommande analyser och ställningstaganden.