Kommittén kommer att genomföra ytterligare en hearing, den här gången om kontrollsystemet. Anteckna datumet redan nu.

I september genomförde kommittén en hearing om byggreglerna, med utgångspunkt i rapporten ”Vägval för Sveriges nya byggregler”. Den 19 november kommer vi att genomföra en liknande hearing om kontrollsystemet för att fånga upp tillämpares problembild och idéer om lösningar.

Inbjudan med detaljerad information samt hur anmälan går till kommer att läggas här på vår webb, men anteckna gärna datumet redan nu.