85 tillämpare och intressenter diskuterade engagerat dagens kontrollsystem och bidrog med intressanta tankar om vad som behöver förändras.

I grupper diskuterades hur kontrollsystemet fungerar, vilka för- och nackdelar det finns och vilka förbättringar som bör göras. Grupperna gav även sin syn på hur de ändringar av kontrollsystemet som genomfördes 2011 har påverkat systemet. Fokus för dagen var:

  • Det sammantagna kontrollsystemet av de svenska byggreglerna
  • Start- och slutbesked
  • Arbetsplatsbesök och slutsamråd
  • Kontrollansvarig och kontrollplan
  • Certifierade sakkunniga
  • Prövning av bygglov respektive startbesked

Dagen avslutades med mentimeterfrågor som deltagarna fick besvara via mobiltelefonen.

Egenkotroll, brist på konsekvenser och inkonsekventa regeltolkningar är enligt deltagarna de delar som är i mest behov av översyn.
Egenkotroll, brist på konsekvenser och inkonsekventa regeltolkningar är enligt deltagarna de delar som är i mest behov av översyn.
De flesta deltagarna var osäkra på om antalet byggfel har ändrats sedan 2011, en stor andel anser att det är oförändrat och ungefär lika många anser att det är fler som färre byggfel.
De flesta deltagarna var osäkra på om antalet byggfel har ändrats sedan 2011, en stor andel anser att det är oförändrat och ungefär lika många anser att det är fler som färre byggfel.

– Hearingen bekräftar det som vi har fått beskrivit vid rundabordssamtal och kommunbesök, att det råder kompetensbrist både hos kommuner och i byggherreledet och att reglerna tolkas olika, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler. 

Synpunkter och tankar från hearingen blir en del av underlaget i kommitténs fortsatta arbetet.