Anna Sander har besökt Botkyrka och Huddinge söder om Stockholm

Huddinge och Botkyrka är två kommuner med ung befolkning och stor tillväxt. Vilka utmaningar står kommunerna inför och hur kan byggreglerna på bästa sätt stödja deras utveckling? Intressanta diskussioner som kommittén tar med sig i arbetet med att modernisera byggregelverket.

Anna Sander, utredare i Kommittén för  modernare byggregler.
Utredare Anna Sander