Sverigeturnén fortsätter. I veckan besökte kommittén Malmö och träffade såväl forskare som företrädare för kommunen.

Malmö är intressant att titta närmare på eftersom staden ökar med cirka fem tusen invånare per år. Nya bostadsområden, arbetsplatser och serviceanläggningar byggs i hög takt. Exempelvis ska området kring Hyllie, enligt handlingsplanen, växa med 10 000 bostäder och 12 000 arbetstillfällen fram till år 2030. Nyhamnen ska utvecklas med 6 000 bostäder och 13 000 arbetstillfällen fram till år 2055.

Kommittén träffade politiker och representanter från kommunförvaltningarna samt lokala byggaktörer och fastighetsägare, som bidrog med sina erfarenheter av hur byggreglerna fungerar idag och vad som behöver förändras för att passa morgondagens byggnationer.

Malmö Universitet informerade kommittén om forskningsprojektet CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub. Ett projekt som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling generellt och med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen.

 

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Kurt Eliasson tittar ut över vattnet. .
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson visar Kurt Eliasson olika delar av Malmö.        Fotograf Marja Lundgren