Kommittén bjöd in byggherrar, arkitekter och företagare som arbetar med innovativa bostadsprojekt till en workshop.

Ett antal spännande projekt presenterades och en diskussion fördes kring hur byggreglerna behöver moderniseras för att passa framtidens behov och bostadslösningar.

Två frågor som diskuterades var vilka förändringar i byggregelverket som behövs för att främja innovation och vad som är viktigt att byggreglerna hanterar i framtiden.

Via Mentimeter fick vi fram ordmoln där de största orden har skrivits flest gånger av deltagarna.