Kommittén tar del av andra länders erfarenheter i arbetet med modernare byggregler

Tillsammans med Boverket har kommittén deltagit i den internationella konferens som Inter-Jurisdictional Regulatory Collaboration Committee, IRCC, nyligen genomförde i Peking. IRCC är ett nätverk som består av representanter från byggmyndigheter i 14 länder som, precis som Sverige, har funktionsbaserade byggregler.

Under två dagar diskuterade deltagarna bland annat digitalisering i byggsektorn, brandsäkerhet under pågående byggnation och under ändringar i befintliga byggnader, kontrollsystem av funktionskravslösningar, krav på inredning i bostäder och långsiktig hållbarhet. Marja Lundgren och Tomas Carlsson, som var på plats från kommittén, tog del av de andra ländernas erfarenheter och berättade om kommitténs uppdrag.
– Det var en givande konferens och under pauserna kunde vi passa på att ställa ytterligare frågor till några av representanterna och på så sätt få fördjupad information, säger Marja Lundgren.

Kommittén diskuterade även erfarenheter av olika kontrollsystem med Tyskland och Singapore.