I Stockholms byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Kurt Eliasson om vikten av att få till en mer effektiv byggbransch med bättre prisutveckling och ökad konkurrens.

Intervju med Kurt Eliasson i tidninge Byggbiz
Intervju med Kurt Eliasson

– Det är helt nödvändigt att Sverige ökar produktiviteten i byggsektorn och att vi gör allt vi kan för att få ner kostnaderna för att producera bostäder. Dessutom måste allt som rör miljö och klimat vara högt prioriterat och detta område kommer vi att lägga stor vikt vid i utredningen.

Läs hela intervjun här:

http://stockholmsbf.se/UserFiles/Publikationer/Byggbiz/2017/Byggbiz_5-2017_webb.pdf