Sverigeturnén fortsätter. I veckan besökte kommittén Karlstad, en stad som växer och har behov av många nya bostäder.

Karlstad har som mål att bli 100 000 invånare inom ett antal år, en ökning med cirka 10 000 invånare. Det innebär att det behövs fler bostäder och utökad service. Kommittén har besökt Karlstad för att höra hur byggreglerna behöver förändras för att matcha stadens behov av nybyggnation och ombyggnation.

Att samla politiker, tjänstemän, fastighetsägare och entreprenörer runt samma frågeställningar skapar en bra helhetsbild över svårigheterna med regelverket. En fråga som är speciellt intressant i Karlstad är avvägningen mellan kulturmiljön och nybyggnadskraven. Reglerna för ombyggnation diskuterades också då de inte upplevs som rimliga.

Kommittén fick med sig många tankar, idéer och synpunkter till det fortsatta arbetet.

Nästa stopp är Jönköping den 14 mars.