Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Göteborg var målet för kommitténs första besök. Nästa stopp är Gävle.

I Göteborg besökte kommittén bostads- och forskningsprojekten HSB:s Living Lab och Riksbyggens bostadsrättsförening Viva. Här testas nya tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan i boendet. Det experimenteras också med hur mycket egen yta vi behöver i våra bostäder och vilka funktioner som kan delas med andra.

–  Göteborg är intressant eftersom det är en stad som ligger långt fram när det gäller innovationer och forskning kring boendet, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Kommittén träffade även representanter från byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret, intressenter från branschen och forskare från Chalmers. Att dagens byggregler är svårtolkade och ibland motstridiga framfördes av flera. Det gör att reglerna riskerar att tolkas olika. Kraven på tillgänglighet och ljusinsläpp är två heta frågor, där det finns olika åsikter om hur omfattande reglerna bör vara.

– I nuläget hämtar vi in information och lyssnar till olika synpunkter. Vi jämför även med andra länder, tar del av forskning och gör egna undersökningar. Därefter ska vi se över hur regelverket kan moderniseras, säger Kurt Eliasson.

På måndag, den 12 februari, fortsätter turnén då kommittén besöker Gävle. Därefter blir det Karlstad, Jönköping, Umeå, Malmö, Uppsala, Kiruna och Knivsta. Ytterligare städer kan bli aktuella. Kommittén har valt att besöka städer av olika storlekar med skilda förutsättningar för att få en bred bild av hur byggregler och kontrollsystem fungerar.