Kurt Eliasson och Anna Sander besökte igår Boverket i Karlskrona.

Kurt och Anna träffade dels personalen för att ge en lägesuppdatering av kommitténs arbete och dels Boverkets ledning.

– En nära dialog med Boverket är värdefullt i vårt utredningsarbete, säger Kurt Eliasson.