I veckan har kommittén besökt Kiruna och Gällivare. Två städer som genomgår stora stadsomvandlingar.

Centrala delar av Kiruna och Gällivare ska flyttas för att ge plats åt gruvorna. Några hus ska flyttas. Nya bostäder ska byggas. En del ska byggas om. Arbetsplatser, kommunal service och kommersiellt utbud ska skapas i nya områden, och allt ska ske på relativt kort tid. Stora förändringar som sätter byggreglerna på prov.

Det blev intressanta diskussioner med företrädare för politiken, kommunala förvaltningar och den lokala branschen om utmaningar, för- och nackdelar med dagens byggregler och vad som krävs av framtidens byggregler.