Representanter från byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, lokala byggaktörer och fastighetsägare diskuterade behov av förändringar i byggreglerna. Besöket intresserade även lokala medier.

Umeå är en kommun med en ung befolkning och stor inflyttning. Förra året ökade kommunen med över 2 000 invånare. Kommunen har fattat beslut om att höja ambitionsnivån i bostadsbyggandet, från 1 000 nya bostäder per år till 2 000 per år, för att bygga bort bostadsbristen och skapa en fungerande bostadsmarknad. Hur ska moderna byggregler se ut för att stödja utvecklingen i Umeå?

Kommittén träffade byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande, representanter från kommunens stadsbyggnadskontor, lokala byggaktörer och fastighetsägare. Diskussionen handlade bland annat om i fall det ska vara samma regler för nybyggnation som ombyggnation, där flera ansåg att det är kostnadsmässigt och miljömässigt motiverat att skilja på nya och befintliga byggnader.

En annan synpunkt som kom upp var att funktionskraven har tappat sitt syfte när allmänna råd styr i detalj. Önskemål om att skilja på allmänna råd och förskrifter framfördes, även att reglerna ska var tydliga och att det ska finnas motiv till reglerna.

Man ansåg även att det fanns behov av fler kvalificerade utbildningar, framför allt för planerare, planarkitekter med flera, för att komma åt problemet med kompetensbrist inom området.

Kommittén tar med sig alla de värdefulla synpunkter som besöket i Umeå gav.

Media i samband med besöket i Umeå

P4 Västerbotten intervjuar Kurt Eliasson

Västerbottens Folkblad (plusartikel)

Västerbottenskuriren (plusartikel)

Debattartikel Västerbottenskuriren