I december i år presenterar kommittén slutbetänkandet med förslag till modernare byggregler.

Under förra året samlade kommittén in synpunkter från dem som använder och påverkas av byggregelverket i vardagen. Vi gjorde bland annat en Sverigeturné och besökte 15 kommuner från Malmö till Kiruna, där vi träffade såväl tjänstemän som politiker och representanter från byggsidan. Vi genomförde även två hearings, en om krav i byggreglerna och en om kontrollsystemet, med runt 100 deltagare vid varje tillfälle. Vi har även medverkat i olika evenemang och tagit del av undersökningar och forskning.

Frågor som vi har diskuterat är bland annat: Finns det brister och otydligheter i byggreglerna och kontrollsystemet? Finns det regler som krockar med varandra? Finns det onödiga regler eller saknas det regler? Vad upplevs som hinder och kostnadsdrivande? Vad är bra som det är? Vad ställer framtidens utmaningar för krav på regelverket? Det har varit intressanta, spännande och givande diskussioner som tas med i det fortsatta arbetet. Kommittén har nu ett intensivt år framför sig med att göra vår egen analys och arbeta fram förslag till modernare byggregler.

Anna Sander och Kurt Eliasson, utredare i kommittén.
Anna Sander och Kurt Eliasson, utredare i kommittén.