Hur ska moderna byggregler stödja den snabba utvecklingen i Uppsala och Knivsta?

Kommittén för modernare byggregler fortsätter turnén genom Sverige. Den här veckan har vi besökt Knivsta och Uppsala. En stor och en liten kommun som räknar med att växa mycket de närmaste åren. På vilket sätt ska framtidens byggregler stödja utvecklingen i små och stora kommuner? Vad behöver ändras och vad bör behållas? Intressanta diskussioner som kommittén tar med sig i det fortsatta arbetet.

Kommittén gjorde även studiebesök i ett av Uppsalas stora nybyggnadsprojekt, Rosendal, där vi tittade på spännande lösningar bland annat för små lägenheter, hur de har utnyttjat både marken runt omkring, taken på husen och källarlokaler för att uppmuntra idrott och hälsa.

Studiebesök i utvecklingsområdet Rosendal