I veckan besökte kommittén Berlin och träffade representanter för det tyska standardiseringsorganet DIN, det tyska institutet för byggteknik DIBt och Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet. De berättade hur de jobbar med att ta fram standarder och om samarbetet mellan de aktörer som berörs av standardisering.

I veckan besökte kommittén Berlin och träffade representanter för det tyska standardiseringsorganet DIN, det tyska institutet för byggteknik DIBt och Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet. De berättade hur de jobbar med att ta fram standarder och om samarbetet mellan de aktörer som berörs av standardisering.

Kommittén har som en del av direktivet i uppdrag att studera andra länders system för standardiseringsarbetet inom byggsektorn. Vi har valt att titta närmare på Tyskland, Norge, Danmark, Finland och Skottland. De nordiska länderna och Skottland är intressanta för att de har liknande förutsättningar som Sverige och Tyskland för att de har ett framgångsrikt arbete med standarder. Några av länderna kommer vi att besöka, andra kommer vi att ha dialog med på annat sätt.

Den samlade bilden av hur andra länder arbetar kommer att vara en viktig del av faktaunderlaget när kommittén skriver betänkandet om standarder som ska lämnas till Näringsdepartementet i december i år.