Kommittén har idag träffat beredningen för samhällsbyggnad på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Beredningen för samhällsbyggnad, som består av politiker från olika kommuner, har till uppgift att bereda frågor om hållbarutveckling, där bland annat byggande och bostadsförsörjning ingår.

Johanna Ode från kommittén berättade om vårt uppdrag och arbete. Johanna redogjorde även för de problem med regelverket och kontrollsystemet som kommittén har fått beskrivet av tillämparna. Vi fick många frågor och intressanta medskick från beredningen som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.