Årets Trähusdagar i Jönköping fokuserar på energi, miljö, automation och digitalisering. 200 inbjudna deltagare och 30 utställare finns på plats.

Kurt Eliasson besökte Trähusdagarna idag för att berätta om kommitténs pågående arbete med miljöpåverkan i byggprocessen, om insamlandet av fakta och synpunkter gällande byggreglerna och om förslagen i standardbetänkandet. Under frågestunden framfördes bland annat att det vid industrialiserat byggande är viktigt med förutsägbarhet vid tolkning av byggreglerna och att de tolkas lika av olika kommuner.