Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Den här veckan har vi besökt Gävle.

Gävle kommun anordnade en cafédialog med bland annat arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande när vi kom på besök.

Gävle växer med 1 000 invånare per år och har behov av att såväl bygga nya bostäder som att renovera en del befintliga byggnader. Långsiktig hållbarhet, för- och nackdelar med funktionskrav och huruvida Boverkets byggregler (BBR) behöver bli mer enhetlig var några av de frågor som lyftes under samtalen.

– En problematik som tydliggjordes under besöket i Gävle var otydligheten mellan ombyggnadsregler och nybyggnadsregler. Även behovet av att kunna hantera föråldrade detaljplaner på ett smidigt och mindre resurskrävande sätt framfördes. Det var intressant att få ta del av konkreta exempel där svårigheter uppstår med dagens byggregler, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén.

Hittills har kommittén besökt Göteborg och Gävle. Nästa ort på tur är Karlstad den 6 mars. Därefter fortsätter turnén till Karlstad, Jönköping, Knivsta, Uppsala, Gällivare, Kiruna och Malmö.