I slutet av december lämnade kommittén sitt första betänkande, som handlar om byggstandardisering, till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kommitténs betänkande om standardisering
Kommitténs betänkande om standardisering

Betänkandet har nu skickats på remiss till 67 remissinstanser. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 april 2018. Våra förslag i korthet:

1.    En nationell samordnare

Regeringen utser en särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen med uppgift att verka för att Swedish Standards Institute (SIS), samhällsbyggnadsbranschen och Boverket identifierar lösningar på svårigheter sinsemellan och utvecklar en systematisk samverkan.

2.    Ett nationellt myndighetsråd inom byggstandardiseringen

Regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering för att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete.

3.    Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS

Regeringen villkorar med­finansiering­en utifrån aktuella behov för att stärka standardiseringen inom bygg­området.

Läs mer om remissförfarandet.

Läs mer om förslagen i betänkandet.