Lokala rundabordssamtal ger konkreta exempel

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Den här veckan har vi besökt Gävle.

Läs hela artikeln: Lokala rundabordssamtal ger konkreta exempel

Kommittén åker på Sverigeturné

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Göteborg var målet för kommitténs första besök. Nästa stopp är Gävle.

Läs hela artikeln: Kommittén åker på Sverigeturné

Nu har betänkandet om standarder skickats på remiss!

I slutet av december lämnade kommittén sitt första betänkande, som handlar om byggstandardisering, till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs hela artikeln: Nu har betänkandet om standarder skickats på remiss!

Givande besök på SABO:s medlemskonferens

Kommittén har idag deltagit på SABO:s medlemskonferens ”Strategisk fastighetsutveckling”.

Läs hela artikeln: Givande besök på SABO:s medlemskonferens

Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

En undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler visar att många inom samhällsbyggnadsbranschen berörs av standarder i sina arbetsuppgifter, men få deltar i arbetet med att ta fram standarder. På frågan om samarbetet mellan branschen och Swedish Standars Institute (SIS) fungerar bra så svarar de flesta att de inte vet.

Läs hela artikeln: Många berörs men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

Spännande seminarium med forskare

Kommittén för modernare byggregler bjöd, tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, in till ett forskningsseminarium om utmaningar kring byggnaders utformning

Läs hela artikeln: Spännande seminarium med forskare

Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Lyssna på ett intressant samtal om byggreglerna här: https://byggtjanst.se/snaret

Läs hela artikeln: Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Intervju med Kurt Eliasson

I Stockholms byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Kurt Eliasson om vikten av att få till en mer effektiv byggbransch med bättre prisutveckling och ökad konkurrens.

Läs hela artikeln: Intervju med Kurt Eliasson