Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Lyssna på ett intressant samtal om byggreglerna här: https://byggtjanst.se/snaret

Läs hela artikeln: Anna Sander medverkar i podcasten Snåret

Intervju med Kurt Eliasson

I Stockholms byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Kurt Eliasson om vikten av att få till en mer effektiv byggbransch med bättre prisutveckling och ökad konkurrens.

Läs hela artikeln: Intervju med Kurt Eliasson

Välkommen Marja och Jonas

Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Kommittén för modernare byggregler

Läs hela artikeln: Välkommen Marja och Jonas

Stort intresse för kommitténs arbete

Många efterfrågar Kurt Eliassons och Anna Sanders medverkan.

Läs hela artikeln: Stort intresse för kommitténs arbete

Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

På tisdagen träffade kommittén expertgruppen för att få återkoppling på ett antal förslag och vilka konsekvenser de kan leda till.

Läs hela artikeln: Expertgruppen diskuterar förslag och konsekvenser

Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Samhällsbyggnadssektorn anser att byggreglerna ska vara enklare att använda och reglera egenskaper för byggnader, inte vilka lösningar som ska väljas, enligt en undersökning som SIFO har genomfört.

Läs hela artikeln: Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Spännande samtal om miljö- och klimatpåverkan

I slutet av förra veckan genomförde kommittén två rundabordssamtal med aktörer från samhällsbyggnadssektorn som har expertkunskaper inom miljö- och klimatområdet.

Läs hela artikeln: Spännande samtal om miljö- och klimatpåverkan

Kreativa lösningar i Vallastaden

Kommitténs utredare Kurt Eliasson besökte förra veckan bostads- och samhällsexpo Vallastaden i Linköping. – Med kreativitet och innovation har man lyckats göra mycket inom befintliga byggregler, säger Kurt Eliasson.

Läs hela artikeln: Kreativa lösningar i Vallastaden

Hur arbetar andra länder med standarder?

I veckan besökte kommittén Berlin och träffade representanter för det tyska standardiseringsorganet DIN, det tyska institutet för byggteknik DIBt och Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet. De berättade hur de jobbar med att ta fram standarder och om samarbetet mellan de aktörer som berörs av standardisering.

Läs hela artikeln: Hur arbetar andra länder med standarder?