Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler

Under våren har Kommittén för modernare byggregler genomfört en Sverigeturné. Kommittén har besökt 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få in synpunkter på hur byggregelverket tillämpas och uppfattas. Sverigeturnén erbjöd samtal med såväl politiker som tjänstemän och representanter från fastighetsägare, byggherrar, konsulter och entreprenörer, totalt cirka 130 personer.

Läs hela artikeln: Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler

Seminarium om kemikalier i byggvaror

Kurt Eliasson medverkar i seminariet ”Kemikalier i byggvaror – regelverk, frivilliga åtaganden och konsumentinflytande” den 3 juli kl. 18.00 i Hyresgästföreningens tält, Hamnplan i Visby.

Läs hela artikeln: Seminarium om kemikalier i byggvaror

Bygger regelförändringar fler bostäder?

Anna Sander medverkar i seminariet ”Bygger regelförändringar fler bostäder?” den 3 juli kl.15.00 på Donners Hotell i Visby

Läs hela artikeln: Bygger regelförändringar fler bostäder?

Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.

Läs hela artikeln: Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Sista stoppet på Sverigeturnén

Sista kommunen att besöka under Sverigeturnén var Växjö kommun.

Läs hela artikeln: Sista stoppet på Sverigeturnén

Hur kan byggreglerna stödja utvecklingen i Malmö?

Sverigeturnén fortsätter. I veckan besökte kommittén Malmö och träffade såväl forskare som företrädare för kommunen.

Läs hela artikeln: Hur kan byggreglerna stödja utvecklingen i Malmö?

Expertgruppen diskuterar miljöpåverkan i byggprocessen

Idag träffar kommittén expertgruppen en sist gång före överlämnandet av betänkandet om miljöpåverkan i byggprocessen.

Läs hela artikeln: Expertgruppen diskuterar miljöpåverkan i byggprocessen

Kommittén besöker städer som flyttar

I veckan har kommittén besökt Kiruna och Gällivare. Två städer som genomgår stora stadsomvandlingar.

Läs hela artikeln: Kommittén besöker städer som flyttar

Kommittén söker medarbetare

Är du intresserad av ett spännande jobb med en unik möjlighet att vara en del av samhällsutvecklingen?

Läs hela artikeln: Kommittén söker medarbetare