Kommittén har ett intensivt år framför sig

I december i år presenterar kommittén slutbetänkandet med förslag till modernare byggregler.

Läs hela artikeln: Kommittén har ett intensivt år framför sig

Årets sista expertgruppsmöte

På årets sista möte med expertgruppen diskuterades såväl byggreglerna som kontrollsystemet. Kommittén fick många värdefulla reflektioner och synpunkter att arbeta vidare med.

Läs hela artikeln: Årets sista expertgruppsmöte

Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?

85 tillämpare och intressenter diskuterade engagerat dagens kontrollsystem och bidrog med intressanta tankar om vad som behöver förändras.

Läs hela artikeln: Hur fungerar kontrollsystemet av de svenska byggreglerna?

Välkommen till en hearing om kontrollsystemet

Den 19 november är det dags för vår andra hearing, som handlar om kontrollsystemet av svenska byggregler.

Läs hela artikeln: Välkommen till en hearing om kontrollsystemet

Hearing om kontrollsystemet 19 november

Kommittén kommer att genomföra ytterligare en hearing, den här gången om kontrollsystemet. Anteckna datumet redan nu.

Läs hela artikeln: Hearing om kontrollsystemet 19 november

Spännande diskussioner om modernare byggregler

Under en eftermiddag diskuterade över 100 tillämpare av byggregler vägval för Sveriges nya byggregler.

Läs hela artikeln: Spännande diskussioner om modernare byggregler

Vägval för Sveriges nya byggregler

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Läs hela artikeln: Vägval för Sveriges nya byggregler

Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler

Under våren har Kommittén för modernare byggregler genomfört en Sverigeturné. Kommittén har besökt 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få in synpunkter på hur byggregelverket tillämpas och uppfattas. Sverigeturnén erbjöd samtal med såväl politiker som tjänstemän och representanter från fastighetsägare, byggherrar, konsulter och entreprenörer, totalt cirka 130 personer.

Läs hela artikeln: Synpunkter från 15 kommuner på dagens byggregler

Seminarium om kemikalier i byggvaror

Kurt Eliasson medverkar i seminariet ”Kemikalier i byggvaror – regelverk, frivilliga åtaganden och konsumentinflytande” den 3 juli kl. 18.00 i Hyresgästföreningens tält, Hamnplan i Visby.

Läs hela artikeln: Seminarium om kemikalier i byggvaror