Kommittén träffade referensgruppen för betänkandet om miljöpåverkan i byggprocessen för att få återkoppling på möjliga förslag.

Många kloka tankar och synpunkter framfördes som kommittén tar med sig i det fortsatta arbetet.