Kommittén för modernare byggregler jobbar nu med att finslipa förslagen i slutbetänkandet. En sista träff med experterna gav ytterligare medskick till det arbetet.

På det sista mötet med expertgruppen diskuterades frågor kring ombyggnad, bostadsutformning med lämplighet för sitt ändamål, hur vi kan underlätta för nya lösningar och skapa förutsägbarhet i tillämpningen av byggreglerna.

Kommittén för modernare byggregler tackar expertgruppen för kloka tankar och värdefulla medskick till slutbetänkandet.

Den 19 december lämnas slutbetänkandet över till regeringen.